Hoppa till innehåll →

Hur fungerar bergvärme

borrhål2

En bergvärmeanläggning tar tillvara solenergi som finns lagrad djupt nere i berget. Kall vätska (brine, som är en blandning av alkohol och vatten) förs genom slangar ner i djupt borrade hål i berget. Vätskan värms upp av berget och värmen utvinns genom en värmepump. Det kylda vattnet förs ner i berget igen i ett slutet kretslopp.

Liksom i ett kylskåp bildas värme när vätskan som värmts upp av berget kyls ner. Det sker i värmepumpen. Den värmen värmer sedan upp vattnet i fastigheternas värmesystem.

För att systemet ska vara effektivt så länge som möjligt vänder man på processen under sommaren. Då trycks värme från uteluften och/eller fjärrvärme ner i borrhålen för att återladda berget.

Övergången till bergvärme kommer inte att innebära någon skillnad i din bostad. Värmen distribueras på samma sätt som tidigare, och radiatorerna är desamma.

Publicerat i Information