Hoppa till innehåll →

Miljö

Ett hållbart alternativ

Genom att föreningen kommer att ersätta den gamla anläggningen med en värmepump som drivs av förnybar el kommer utsläpp av koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) samt kväveoxider (NOx) att minska. Minskningen av koldioxid motsvarar att köra en genomsnittlig bil över 90 varv runt jorden.

Koldioxid är en växthusgas och den viktigaste drivkraften bakom växthuseffekten. Svavel- och kväveoxider är försurande ämnen som även är farliga för människor och miljö även lokalt.

Beräkningarna i tabellen baseras på nuvarande bränsleanvändning i Panncentralen Frölundaborg samt för Göteborg Energis fjärrvärme. I båda fallen en blandning av avfall, biobränslen samt fossila bränslen.

För utsläppsfaktorer från olika bränslen har Naturvårdsverkets siffror använts.

Så mycket minskar utsläppen

Utsläpp Befintlig panncentral Nytt system med bergvärme Minskning
CO2 (ton/år) 1 020 225 795 (78 %)
SO2 (kg/år) 790 355 440 (55 %)
NOx (kg/år) 3 100 1 850 1 250 (41 %)

Tabellen visar en sammanfattning av utsläppsminskning. Beräkningarna är gjorda av Sweco.