Hoppa till innehåll →

Projektet fortlöper enligt tidplanen

Nu har ungefär hälften av hålen borrats klart.
Förberedelserna i panncentralen pågår för fullt inför att värmepumpen kommer vecka 49.
När rören som lagts har provtryckts kommer arbetet med att fylla igen kulverten i område A att påbörjas. (de olika områdena kan man se här: <a href="https://panncentralen.com.linux343.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2016/11/Projektinformation-V%C3%A4rmepumpsinstallation-Fr%C3%B6lundaborg-nr-3.pdf”>projektinformation)
Mera information om hur projektet fortlöper publiceras kontinuerligt här: informationsmaterial

Publicerat i Information